منبع داده‌ها: مؤسسه اقتصاد و صلح «IEP»

آیا این خبر مفید بود؟